Voor docenten

HET BOEK

Hanna’s reis van schrijfster Martine Letterie krijgt zeer goede respons, zowel van leerlingen als leraren. Het verhaal over Hanna en het Apeldoornsche Bosch biedt een vernieuwende manier om scholieren meer te laten begrijpen van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

marktweb

(c) Beeldbank WO2, NIOD

 

LESMATERIAAL

Schrijfster Martine Letterie heeft het personage van Hanna gebaseerd op een werkelijk bestaand meisje: Margaretha Swart. Anders dan een kind als Anne Frank leefde zij in de Joodse onderklasse van Amsterdam.
In een mooi vormgegeven doos op boekformaat vindt u 35 foto’s, brieven en documenten: uit Margaretha’s korte leven, van het Apeldoornsche Bosch en over de Jodenvervolging in Nederland. De historische bronnen zijn aantrekkelijk om mee te werken. Aan de hand van de bijgevoegde lesbrief onderzoeken de kinderen de historische bronnen. Welke ware feiten gaan er schuil achter het jeugdboek Hanna’s reis?

Geschikt voor 11-14 jaar, leerlingen van groep 8 primair onderwijs en de onderbouw van voortgezet onderwijs.

marktkaart

voorbeeld van een bronkaart

LESOPZET

U kunt met dit materiaal individueel, in groepjes of klassikaal werken. Belangrijk uitgangspunt is dat de leerlingen het boek hebben gelezen. Met het boek in de ene hand en de historische bronnen in de andere, gaan ze op onderzoek. Wat zijn de overeenkomsten tussen de twee meisjes, Hanna en Greta? En waarin verschillen ze soms? De speurtocht leert de leerlingen de emoties van het boek te koppelen aan de werkelijke geschiedenis. Met behulp van de verscheidenheid aan historische bronnen wordt de werkelijkheid van Greta Swart inleefbaar.

 

voorbeeld van een bronkaart

voorbeeld van een bronkaart

LESDUUR

Afhankelijk van de gekozen werkvorm (individueel, groepjes, klassikaal) kan, als de leerlingen het boek al gelezen hebben, het historisch bronmateriaal en de werkbladen in 1 of 2 lessen worden behandeld. Het materiaal leent zich echter ook goed voor een verdiepende aanpak.

Zie voor meer informatie en tips de docentenhandleiding in het lespakket (pdf):
[Uitleg Hannasreis]
De lesdoos bevat een werkblad voor leerlingen. Het staat u vrij dit te kopiëren of te printen. Ook kunt u een eigen versie maken door vragen weg te laten of toe te voegen. Hier vindt u de download in word: [lesbrief vragen def]

Bestel de lesdoos voor € 25,- bij de webwinkel van CODA